Elevmateriale


2 lektioner:
Præsentation af bloggen.
I har læst om det folkelige gennembrud (kopiark fra litteraturens veje, der ligger under siden 'litteraturliste'), og herunder om Martin Andersen Nexø. Derefter går I i jeres tildelte grupper.

Opgave:

  1. Lav 5 ord der beskriver det folkelige gennembrud, skriv dem i kommentarfeltet.
  2. Lav et forfatterportræt af Martin Andersen Nexø, til gruppens eget forbrug.4 lektioner:
Vi ser Pelle Erobreren i klassen, refleksion undervejs.
I får tildelt en af følgende tekster; ”Græsmarkens sang”, ”Lønningsdag”, ”Idioten” eller ”To brødre”, som i skal læse til næste lektion. I skal derhjemme understrege ord i ikke forstår.

1 lektion:
Opgave:
(foregår i grupperne)

  1. Slå de ord op som I ikke forstår.
  2.  Lav et resume af teksten.2 lektioner:
Lav en analyse af jeres udleverede tekst. Analysen skal uploades på bloggen. I kan bruge disse opgaver:


Gruppe 1: Opgaver til ”Græsmarkens sang”:

1.Gør det klart, hvem der siger hvad i dialogen mellem græsmarken og jeg-fortælleren (rapfod)

2. Hvordan vil I ud fra teksten beskrive sted og miljø i ’Græsmarkens sang’?

3. Undersøg og snak om, hvordan samfundsforholdende (herunder levestandarden) var på landet i DK i starten af 1900-tallet (her kan I med fordel bruge materialet på bloggen om det folkelige gennembrud samt filmen ’Pelle Erobreren’) 


4. Hvordan ændrer forholdende sig efter, at bonden er begyndt at handle med udlandet (England, Amerika)? Hvordan tror I, at forfatteren forholder sig til dette?

5. Hvad mener græsmarken og jeg-fortælleren, når de begge udtaler, at de bærer?

6. Hvordan kan I se forfatteren og den litterære periode (det folkelige gennembrud) i teksten?

7.Overvej, hvilke/hvilken former/form for analyse I vil lave af teksten (nykritisk, biografisk osv.). Argumentér! 
Gruppe 2: Opgaver til ”Lønningsdag”:

1. Hvor og hvornår foregår handlingen?

2. Beskriv værkejerens personlighed.

3. Beskriv forholdet imellem rig og fattig.

4. Hvor ligger synsvinklen, og hvilke synspunkter og holdninger kommer til udtryk ved hjælp af synsvinklen?

5. På hvilken måde afspejler naturen sig i arbejdernes livsvilkår, og nuværende situation?

6. Hvilke kendetegn har novellen, som er typiske for den tid som den er skrevet i ?Gruppe 3: Opgaver til ”Idioten”: 

1. Hvor og hvornår foregår handlingen? Find steder som beviser, at fortællerens nutid er forskellig fra handlingens.


2.Giv en karakteristik af jeg-fortælleren. Hvordan er han? Hvordan har han det? Hvorfor handler han, som han gør?

 

3.Hvad har jeg-fortælleren erkendt og forstået som voksen?

 

4.Beskriv novellens samfundsstruktur, samt hvad der er karakteristisk for tiden den er skrevet i.

 

5.Hvor ligger jeg-fortælleren sympati og hvilke holdninger udtrykker han direkte/indirekte? Argumenter med eksempler fra teksten.


6.Hvilke karakteristika kan du finde i novellen i forhold til Martin Andersen Nexøs forfatterskab? Er hans novelle typiske træk for hans forfatterskab?

 

7.Hvad kunne du forestille dig var forfatterens hensigt med teksten? Er hans holdninger identiske med fortællerens? Find eksempler på fortællerkommentarerGruppe 4: Opgaver til ”To brødre”:


1. Lav en indre personkarakteristik af Lars og Peter.

2. Hvilken fortæller er der i novellen?

3. Hvordan forløber handlingen sig? Er der nogle flashbacks?

4. Sæt novellen ind i en kompositionsanalyse (aktantmodellen, berettermodellen, osv.) i bestemmer selv hvilken. I skal argumentere jeres valg.

5. Hvad er temaet og budskabet?

6. Hvordan kan i se forfatteren og den litterære periode (det folkelige gennembrud) i teksten?


3 lektioner:
Opgave:


  1. Lav en fremlæggelse, i bestemmer selv hvordan. Arbejdet før og under fremlæggelsen, skal være ligeligt fordelt i gruppen. Alle grupper skal udarbejde et produkt, dette kunne være; drama, powerpoint, kortfilm eller billeder. Fremlæggelsen skal vare 10-15min.Gruppe 1 skal læse ”Lønningsdag” hjemme, gruppe 2 skal læse ”Græsmarkens sang”, gruppe 3 skal læse ”Idioten” hjemme og gruppe 4 skal læse ”To brødre”.

4 lektioner:
Fremlæggelse af  produktet.
Gruppe 1 og 2 skal give hinanden respons, gruppe 3 og 4 skal give hinanden respons fælles på klassen, efter den enkelte gruppes fremlæggelse.
Gruppe 1 og 2 går sammen og gruppe 3 og 4 går sammen. Opgaverne skal besvares i kommentarfeltet.

Opgave:

  1.  Hvad kan vi lære af ældre litteratur?
  2. Hvad er svært ved at læse ældre litteratur? Hvad kunne gøre det nemmere?
  3.  Hvordan kan I relatere Martin Andersen Nexøs tekster, til samfundet som det er i dag?-   Opsamling fælles på klassen.
     
     Evaluering:
    - Hvordan har det været at arbejde med bloggen? 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar