Overvejelser

Overvejelser vedrørende elevmaterialet


Som vores udgangspunkt har vi en 9.-klasse på tyve elever, som gennemgående ligger på et fagligt middelgodt niveau. I dette forløb vil de være delt op i fire lige store grupper med repræsentanter for flere faglige niveauer i dansk – her har vi cooperative learning i baghovedet. Klassens elever har allerede hver deres g-mail og har kendskab til blogs som informationskilde og socialt medie. Vores forløb strækker sig over tre uger.  
Som førlæsning: vil hver gruppe gå sammen om at lave et forfatterportræt om Martin Andersen Nexø, samt udvikle bekendtskab til det folkelige gennembrud (Fælles mål: Gør rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg). Forfatterportrættet skal udarbejdes ud fra læsning i Litteraturens Veje og lødig søgning på nettet eller i leksikon. Formålet med dette er, at eleverne har tilegnet sig viden omkring forfatteren og den tid han levede i, da dette er yderst væsentligt for at få forståelse for de tekster, de senere i forløbet skal læse. På den måde har eleverne større mulighed for at kunne arkivere de kommende tekster af Martin Andersen Nexø. Som et led i førlæsningen ser vi på klassen filmatiseringen af første bind (barndom) af Pelle Erobreren. Dette vil strække sig over flere timer, så undervejs vil vi reflektere over den fremskredne handling for at skabe forståelse for filmens skildring. Underlæsning: Hver gruppe får en af følgende noveller tildelt: Lønningsdag, Idioten, Græsmarkernes sang og To brødre. Derefter læser de og forbereder sig på at skulle analysere novellen i gruppen i de kommende lektioner. (Fælles mål: Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse). I grupperne har vi tænkt, at de med udgangspunkt i deres respektive noveller skal udarbejde en fremlæggelse, hvor en analyse og fortolkning indgår. Her vil vi gerne have eleverne til både at vise, at de er i stand til at gå i dybden med en tekst og få forståelse for den tid den er skrevet i, samt aktualisere den. (Fælles mål: Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i). Dette kan udarbejdes via skuespil, plancher, kortfilm mm. (Fælles mål: Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner samt i dramatisk form)   

Efterlæsning: Eleverne skal fremlægge deres produkt med hver deres novelle som udgangspunkt, således at de på den måde får kendskab til hinandens tekster og lærer at reflektere ud fra en kreativ udtryksform. I samme åndedrag er vi fokusrede på, at alle skal deltage i arbejdet før og under fremlæggelsen for at sikre enkelte elevs deltagelse – og dermed indlæring. (Fælles mål: Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten.) Overvejelser vedrørende brug af blogs i undervisningen

Vi mener, at brugen af blogs er fordelagtig, da der er større kommunikative muligheder end f.eks. en Wiki. Eleverne har alle adgang til at kunne uploade deres analyseopgaver til bloggens side. I dette tilfælde vil vores egne lærerfaglige analyser ikke være til at finde. Eleverne vil nu både kunne uploade deres eget arbejde, samt kommentere på hinandens. Endvidere vil kopisider fra "Litteraturens veje" og de 4 noveller ligge på bloggen. Derudover giver bloggen et godt overblik over det samlede produkt, et eksempel kunnne være at præsentationen af Martin Andersen Nexø, hele tiden er til syne i siden uanset hvor eleverne kigger på bloggen. (Fælles mål: Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab)
Udover dette, er det også en fordel, at bloggen indrager elevernes hverdag. I dag er der mange unge,  der benytter blogs som medie, inspirationskilde, informationskilde og måde at socialisere sig på. Dette læner sig stærkt op ad Birgitte Tuftes teori om 'mediernes parallelle skole' (http://www.information.dk/23010). Ingen kommentarer:

Send en kommentar